Rezervasyon Sorgulayın
KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024-1)

"(10) Söz konusu tesislerde, 1 Ocak 2021 tarihinden sonra doğan çocuklar için konaklama bedeli alınmaz. Bunlar için yemek istenilmesi halinde yemek bedelinin yarısı alınır. 1 Ocak 2018 ile 1 Ocak 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) doğan çocuklar için ise (eğitim ve dinlenme tesislerinde yemek istenilip istenilmediğine bakılmaksızın) konaklama ve yemek bedelinin yarısı alınır."

 

YETİŞKİN
  • Yetişkin
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
ÇOCUK
  • Çocuk
  • YOK
  • 1
  • 2